Vedeneristystuotteet

Laaja valikoima vedeneristeitä joilla ratkaiset kaikki betonirakentamiseen liittyvät eristystarpeet.

Rakenteet, jotka rakennetaan pohjavedenpinnan alapuolelle tulee suunnitella ja toteuttaa vesitiiviiksi.

Vedeneristysratkaisut voivat olla joko rakenteen ulko- tai sisäpuolella tai rakenteen (valun) sisällä saumojen kohdalla. Haastavissa kohteissa käytetäänkin näiden yhdistelmiä. 

Vedenpaine-eristys voidaan toteuttaa perinteisillä kermeillä, nykyaikaisilla vedenpaine-eristyskalvoilla, betonin lisäaineilla ja kristallisoituvilla vedeneristeillä ja vesitiiviillä betonilla. Vesitiiviin betonin saumat voidaan tiivistää esimerkiksi saumantiivistyspelleilläpaisuvilla saumanauhoilla tai injektointiletkuilla, jotka injektoidaan tiivistämiseen sopivalla aineella. 

Valittuun vedeneristysratkaisuun vaikuttavat useat tekijät, kuten esimerkiksi vallitseva vedenpaine, rakenteen käyttötarkoitus, mahdollisen vuototilanteen vaikutukset, asennustila, ja ympäristörasitukset. Olemme koonneet valmiita ratkaisuja rakenteiden vedenpaine-eristyksille ratkaisut-osioomme! Kysy lisää HauConin asiantuntijoilta!

VESITIIVIIT RAKENTEET

Rakenteet, joihin vedenpaine vaikuttaa, on vesieristettävä jatkuvalla vedenpaineeneristyksellä eli eristyksellä, joka toteuttaa sille asetetut vaatimukset kosteuden läpäisyn estämisestä rakenteen koko suunnitellun käyttöiän ajan. Jatkuvat vedeneristykset (sekä rakenne itsessään) mitoitetaan pohjaveden pinnan korkeudesta riippuvan pohjavedenpaineen mukaisesti. Vedenpaineeneristys on pystypinnoilla nostettava vähintään 300 mm suunnittelussa määritellyn pohjavedenpinnan yläpuolelle. Rakenteiden vedenpaineeneristyksen jatkuvuuden vuoksi liikuntasaumoja pyritään välttämään vedenpaineellisissa kellarirakenteissa. Vedenpaine-eristyksen on säilytettävä ominaisuutensa vedenpaineen lisäksi muiden rasitusten, kuten maanpaineen, mahdollisten rakenteen muodonmuutoksien rakentamisen ja käytön aikana, lämpötilanmuutoksien sekä betonin luonnollisten muodonmuutoksien kuten kutistuman esiintyessä.

Tarvittaessa vedenpaine-eneristys suojataan, jotta maaperästä aiheutuvat rasitukset tai rakentamisaikaiset työt eivät vahingoita eristystä. Mikäli puolestaan rakenteen liikkeet aiheuttaisivat vahinkoa vedenpaineeneristykselle, voidaan eristys erottaa rakenteesta laakeroinnilla.

Vedenpaine-eristys voidaan toteuttaa perinteisillä kermeillä, nykyaikaisilla vedenpaine-eristyskalvoilla, betonin lisäaineilla, vesitiiviillä betonilla ja saumojen kohdalla olevilla saumanauhoilla tai saumantiivistyspelleillä.

Vesitiivis betoni on betonia, joka estää veden läpäisyn betonissa. Betonissa tämä tarkoittaa sitä, että huokosrakenne ei ole yhtenäinen, jolloin vesi ei pääse kulkeutumaan huokosverkostossa. Jotta vesitiivis betoni voi muodostaa vesitiiviin betonirakenteen, on betonin oltava myös halkeilematon eli sen on kestettävä siihen kohdistuvat rasitukset, kuten kuormitukset, lämpötilamuutokset, estetty kuivumiskutistuma sekä veden- ja maanpaine. Vesitiivistä betonirakennetta yleensä hyödynnetään yhdessä muiden edellä mainittujen vedenpaineeneristeiden kanssa riittävän vedeneristyksen saavuttamiseksi. Vesitiiviin betonin saumat voidaan tiivistää esimerkiksi saumantiivistyspelleilläpaisuvilla saumanauhoilla tai injektointiletkuilla, jotka injektoidaan tiivistämiseen sopivalla aineella. Tällaisia aineita ovat esimerkiksi polyuretaani- tai akryylihartsi. Vesitiiviille betonille asetettuja vaatimuksia koskien betonin lujuutta, vesi-sementtisuhdetta ja betonin suojapeitteen paksuutta määrittävät rasitusluokat. Rakenteet, joilta odotetaan vesitiiviyttä, voidaan luokitella sen mukaan, mikä on niille asetettu vaatimus rakenteen läpi tapahtuvan vuodon suhteen. Tiiviysluokan määrittelyllä voidaan valita tarkasteltavan rakenneosan halkeilurajat. Vedenpaineelle alttiit rakenteet kuuluvat tiiviysluokkaan 1, nille halkeamaleveys wk1 rajoitetaan 0,05– 0,2 millimetrin välille.

haucon-catalog

Tutustu tuotteisiin katalogissamme!

Lataa katalogi koko 14,8mt

Palvelemme numerossa
0207 430 890