Bro-Cure silikaattipohjainen jälkihoitoaine (varhaisjälkihoitoaine tai välijälkihoitoaine) soveltuu sekä vaaka‐ että pystysuorille betonipinnoille. Jälkihoitoaine tiivistää betonin pinnan ja estää veden liian nopean haihtumisen betonista sen kovettuessa.

Tämä on välttämätöntä optimaalisen lujuuden kehityksen varmistamiseksi. Jälkihoidettu betoni on tyypillisesti kovempaa, ja sen pinta on pölytön ja siinä on vähemmän kutistumasta aiheutuvia halkeamia. Soveltuu myös käytettäväksi betonipinnoilla, jotka on tarkoitus jälkikäsitellä pinnoitteella, maalilla, pintavalulla tai muilla pintakäsittelymenetelmillä.

Soveltuu käytettäväksi juomavesirakenteissa. Joutsenmerkittyyn rakennukseen hyväksytty tuote.

Tuotteen menekki on noin 1 l/ 12-15 m2. 

Tuotekoodi Nimi Pak. Lavalla Lisää tarjouspyyntöön
114323 Bro-Cure jälkihoitoaine , vesipohjainen, 12-15 m2/l 25 l 25 l 600 l
pak
Lisää
Lisätty  tarjouspyyntöön!
Koriin lisäys epäonnistui.

Katso myös

PROTECSOL® GE 08 jälkihoitoaine

Parafiinipohjainen jälkihoitoaine joka estää veden haihtumisen betonin kriittisen sitoutumisvaiheen aikana.

Tutustu tuotteeseen

HauCon Ruisku

Muottiöljyn, pölynsidonta-aineen tai jälkihoitoaineen ruiskutukseen.

Tutustu tuotteeseen

Etuja 

 • Soveltuu käytettäväksi juomavesirakenteissa.
 • Soveltuu käytettäväksi valujen väliin. Täydellinen tuote kohteissa missä valuväli on lyhyt (1h-2h). Esim. liukuvalut ja tuulivoimaloiden perustukset
 • Ei haittaa myöhemmin käytettävien pintakäsittelyaineiden levittämistä, tunkeutumista tai tarttumista. Ei tarvitse poistaa mekaanisesti tai kemiallisesti
 • Ei muodosta liukasta kalvoa. Tämä on tärkeää pinnoilla jotka altistuvat jalankulku- ja ajoneuvoliikenteelle muutaman päivän kuluttua tuotteen levittämisestä.
 • Parantaa betonin kemikaalinkestoa ja pinnasta tulee likaa hylkivä.
 • Lisää pinnan lujuutta ja vähentää sen halkeilua.
 • Helppo ruiskuttaa.
 • Ei sisällä hiilivetyliuottimia.
 • Punainen haihtuva väriaine helpottaa tasalaatuista levittämistä.
 • BRO-CURE täyttää standardin DIN EN 1504-2 mukaisen tartuntavetolujuuden vaikuttamatta betonin lujuusominaisuuksiin.
 • Green Engineered™ – parempi valinta terveyden ja ympäristön kannalta.
 • Täyttää kaikki kansalliset ja kansainväliset VOC-vaatimukset.

Käyttö

 • Lue käyttöturvallisuustiedote huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.
 • Työmaaolosuhteet (kosteus, lämpötila), alustan lujuus ja rakenne vaikuttavat tuotteen valintaan, työmenetelmiin ja toimivuuteen. Jos on syytä epäillä ongelmia edellä mainittujen seikkojen suhteen on tehtävä koelevitys.Tämä tuotelehti on tehty laboratorio- ja työmaatestien pohjalta normaaliolosuhteisiin. Menekit ja kuivumisajat ovat ohjeellisia ja kutakin kohdetta on tarkasteltava erikseen.
 • BRO-CURE on käyttövalmis. Sitä ei pidä laimentaa. Tuote pitää sekoittaa/ravistaa ennen levitystä/ruiskutusta
 • Levitä muottiruiskulla. Levittämiseen suositellaan erityisesti BRO-CURE:a varten suunniteltua suutinta.
 • Välineiden on oltava puhtaita, eikä niissä saa olla jäämiä liuottimista tai öljypohjaisista materiaaleista. Pese välineet puhtaalla vedellä heti käytön jälkeen. 
 • Levitä välittömästi teräshiertämisen jälkeen. Tuotteen menekki on noin 1 l/ 12-14 m2
 • Tuotteen varastointiaika on kaksi vuotta. Käytettävä ennen pakkaukseen merkittyä viimeistä käyttöpäivää (”USE BY”).

Varotoimenpiteet

 • Jos tuote levitetään ennen teräshiertämistä, BRO-CURE voi nopeuttaa sitoutumisen alkamista. Varmista, että viimeistelytyön tekijöillä on riittävästi aikaa saada työ valmiiksi. Levitä uusi kerros BRO-CURE jälkihoitoainetta teräshiertämisen valmistuttua.
 • Jos BRO-CURE joutuu kosketuksiin lasin, marmorin tai viimeistelemättömien metallien, esim. alumiinin, kanssa, huuhtele välittömästi vedellä. Tunnin kuluttua BRO-CURE ei ole enää poistettavissa, ja se saattaa syövyttää näitä pintoja pysyvästi.
 • Vältä BRO-CURE:n joutumista iholle ja silmiin.
 • Suojaa jäätymiseltä. Tuotteen jäätyminen voi aiheuttaa säiliön rikkoutumisen sekä aktiivisten komponenttien erottumisen, mikä heikentää tuotteen suorituskykyä. Älä käytä jos tuote on päässyt jäätymään.
 • Varmista, että pakkaukseen merkitty viimeinen käyttöpäivä (”USE BY”) ei ole umpeutunut. Älä käytä vanhentunuttatuotetta.
 • Vanhentuneen tuotteen suorituskyky voi olla heikompi, ja tällaisen tuotteen käyttö voi johtaa asennuksen epäonnistumiseen.
 • Tuotteen levittämistä ei suositella, kun ilman lämpötila on alle +4 °C.

Tekniset tiedot

Viskositeetti

Nestemäinen (vesi)

Jäätymispiste

(0° C)

Leimahduspiste

Ei syttyvä

VOC

0 g/L

DIN EN 1504-2, sidoksen vetolujuus (>1,5 N/mm2) 3,4 N/mm2

3,4 N/mm2

Säilytys

Varastoitava kuivassa paikassa, varastointilämpötila +4–38 °C.

 

haucon-catalog

Tutustu tuotteisiin katalogissamme!

Lataa katalogi

Palvelemme numerossa
0207 430 890