Tiilijulkisivut yhdeltä luukulta – yhteistyömalli helpottaa asiakkaan urakkaa

HauConin etsiessä laadukkaiden ja kestävien muurauskonsolien valmistajaa, valikoitui kumppaniksi saksalainen Wilhelm Modersohn GmbH & Co. Aiemmin teräsrakennesuunnittelijana toiminut Niklas Jansson on vastannut tuoteryhmästä syksystä 2022 lähtien. Tänä aikana hän on ehtinyt olla mukana jo yli 20 projektissa ja MOSO-kannakkeista on lyhyessä ajassa tullut yksi työmaiden luottotuotteista. 

-Tavallinen toimituskokonaisuus sisältää muurauskannakkeiden lisäksi aina kohdekohtaisen suunnittelun. Meillä on HauConissa käytössä Modersohnin oma laskentaohjelma, eli suunnittelu tehdään täällä Suomessa rakennesuunnittelijoiden ja arkkitehtien kanssa. Mikäli projekti on poikkeuksellinen vaativa, on lisätukea nopeasti saatavilla huippukokeneelta saksalaisesta valmistajalta, kertoo Niklas.

Pakettiratkaisu sisältää kaiken tarpeellisen

Salaojaputkista 1950-luvulla aloittaneen Tiilerin tarina on osa varsinaissuomalaisen yrittäjyyden historiaa. Tänä päivänä perheyritys tarjoaa kotimaisia tiiliä ja tiililaattoja kaiken kokoisiin rakennuskohteisiin. Yhtiön vahvuutena on kattava valikoima, joka sisältää paljon väri-, koko- ja pintavaihtoehtoja. Olli Pykälä-Aho vastaa yhdessä Jari Auteron kanssa Tiilerin eteläisen Suomen asiakkuuksista.

- Olemme toimittaneet HauConin kanssa tuotteita samoille työmaille. Siitä lähti jossain vaiheessa ajatus, että miksi emme tiivistäisi yhteistyötämme ja helpota asiakkaiden urakkaa tarjoamalla valmista pakettiratkaisua, kertoo Olli Pykälä-Aho.

- Käytännössä tämä tarkoittaa, että HauCon vastaa omasta osastaan eli heiltä tulevat kannakkeet, tiilisiteet & muurausraudoitteet. Me liitämme yhteiseen tarjoukseen tiilet ja laastit.  Urakoitsija saa tällöin julkisivukokonaisuuden yhdeltä luukulta. Nopeasti, helposti ja kerralla oikein, vahvistaa Jari Autero.

Niklas Jansson muistuttaa, että kaikki kiinteistöt ovat uniikkeja suunnittelun näkökulmasta.

- Julkisivut ja kannakkeiden kuormat vaihtelevat, eli jokainen projekti on laskennan näkökulmasta aina räätälöinti. Jokainen yksityiskohta pitää täsmätä sekä ARK- ja RAK-suunnitteluun että työmaatilanteeseen. Kokonaisuuden onnistumisen kannalta on tärkeää voida tehdä yhteistyötä myös tiilien ja ylityspalkkien toimittajan kanssa.

Tärkeintä on suunnitelmien tarkkuus

Olli ja Jari ovat yhtä mieltä tarjouskonseptin toimivuudesta.

- Tarkkuus on meidän näkökulmastamme avainsana ja siitä täydet pisteet Niklakselle. Jos ei suunnitteluvaiheessa olla tarkkoja, löytyvät ongelmat edestäpäin. Keskustelemme Niklaksen kanssa kohteista ja pidämme tarvittaessa yhteispalavereita työmaalla. Pystymme reagoimaan mahdollisiin urakoitsijalta tuleviin muutoksiin nopeastikin. Toimintamallista hyötyy ennen kaikkea asiakas, jonka oma tekeminen nopeutuu ja helpottuu.

Yhteinen työmaa löytyy esimerkiksi Espoosta Nihtisillankujalta, minne Lujatalo on urakoinut keväällä 2024 valmistuvaa M2-kotien kohdetta. Tiileri ja HauCon tarjosivat julkisivumuurauksen tarvikkeet yhdessä kokonaispakettina.

-  Olemme työmaan puolesta kyllä tyytyväisiä. Tuotteet toimivat ja tarpeen vaatiessa tuli ohjeita ja muutoksia pikaisella aikataululla, vahvistaa Lujatalon työmaajohtoon kuuluva Sami Nurmi.

Tiilerijulkivu li vs2

Palvelemme numerossa
0207 430 890