Schöck-veturi vie toimialan kehitystä eteenpäin

Schöck Bauteile GmbH on kuin vahva saksalainen veturi. Yhtiö on alusta lähtien vetänyt ja uudistanut ennakkoluulottomasti koko toimialaa. Tunnettuuden kasvu ja laatuleima ovat kasvattaneet vauhdilla kysyntää viime vuosina myös meillä. En ole laskenut, kuinka monessa parvekkeessa Suomessa on Schöckin ratkaisuja, mutta paljon niitä jo on. Vuosittain toteutuu noin 60–70 rakennusprojektia, joissa tuotteita on mukana. Nopeasti arvioiden olemme toimittaneet Schöck-ratkaisuja lähemmäs 1000 kohteeseen. Suurin osa on ollut asuinrakentamisen uudiskohteita.

 

Meneillään strateginen muutos

Parvekkeiden eristeosat ovat olleet Suomessakin aina se ”ykkösjuttu”, josta yhtiö tunnetaan. Jopa niin, että ulokeparvekkeita kutsutaan usein Schöck-parvekkeiksi. Schöckiltä on kuitenkin tapahtumassa iso strateginen muutos. Myös uusi, vielä ”epävirallinen” slogan eli Schöck Inside enteilee jo tulevaa. Tällä halutaan kertoa, että asiakkaille räätälöidään jatkossa heidän tarpeisiinsa sopivia tuotteita ja tapoja, mutta kiinteistön käyttötarkoitus ei enää ole määräävä tekijä.

Toki tuotteita edelleen käytetään nykyisellään eristämään ja kannattelemaan rakennusten eristekerrosten läpi meneviä rakenneosia, kuten parvekkeita, seiniä, palkkeja ja pilareita. Samalla halutaan kuitenkin eroon vahvasta asuntorakentamisen leimasta. Koko ajan siirrytään yhä enemmän tuotemyynnistä kohti ratkaisumyyntiä, joilla mahdollistetaan muuntojoustava rakentaminen kaikilla eri rakentamisen osa-alueilla.

 

Tuoteuutuuksia tulossa

Tuotekehitys jatkuu edelleen vahvana Saksassa ja Hollannissa. Viimeksi mainitusta on tullut monien yhtiön kehitysprojektien koehautomo. Sen verran voin sanoa, että julkisivujen kiinnitysjärjestelmiin on tulossa uusia ratkaisuja eri julkisivumateriaaleille. Lisäksi parvekepuolella tehostetaan parvekkeiden tukivapaata asennusta uusilla ratkaisuversioilla. Mutta palataan niihin tarkemmin vähän myöhemmin.

 

HauConin tuotetuki neuvoo ja auttaa laskennassa

Omat tuoteosasuunnittelijamme auttavat Schöckin tuotteiden valinnassa ja jo heti projektin alkuvaiheen laskennassa, usein jo arkkitehtivaiheessa. Laskemme raja-arvoja ja kerromme vaihtoehdoista. Tämän ohella teemme jatkuvasti useiden rakennusalan toimijoiden kanssa yhdessä tuotekehitystä uusiin innovaatioihin liittyen. Hyvänä esimerkkinä on Lujabetonin kanssa suunniteltu Superlaatta, johon on integroitu IQlick parvekkeiden ripustusjärjestelmä.

 

Ota yhteyttä ja jatketaan enemmän aiheesta.

Lennart Söderström
0207 430 894
lennart.soderstrom@haucon.fi

Lennart ajankohtaiset

Palvelemme numerossa
0207 430 890