HauCon tulee tuotteen mukana työmaalle asti

Aika monen tuotteen kohdalla asiakkaan ja myyjän yhteys päättyy myyntihetkeen. Mutta HauConilla käy usein ihan päinvastoin. Meillä asiakastuki tarkoittaa kirjaimellisesti alusta loppuun mukana kulkevaa asiantuntija-apua.

Palvelulupauksemme perustuu haluun ja kykyyn auttaa jokaista asiakasta optimaalisen ratkaisun löytämisessä. Oman alueensa läpikotaisin tuntevat tuotevastaavamme antavat jo heti suunnittelun alkuvaiheessa erilaiset toteutusvaihtoehdot vertailtavaksi, mikä helpottaa urakan suunnittelua.

Lisäksi asiakkaamme saavat joistakin tuoteryhmistä – esimerkiksi Modersohnin tiilimuurauskannakkeet - käyttöönsä myös valmistajan kohdetta varten räätälöimät tekniset laskelmat. Vastaavasti Recostal-perustusmuotit toimitetaan aina selkeän kohdekohtaisen asennussuunnitelman kanssa.

Vielä kohteessa varmistamme, että homma myös toimii kuten on suunniteltu ja luvattu. Tulemme tuotteen mukana työmaalle asti ja tarvittaessa olemme vakiokävijä niin kauan, kunnes urakka etenee seuraavaan vaiheeseen.

Emme voi ottaa valvojan asemaa, mutta pidämme huolta, että myös asennusporukka on ajan tasalla uusien tuotteiden kanssa. Koulutamme rakennusliikkeiden omaa henkilökuntaa asentamaan uuden tuotteen, jolloin onnistuminen on varmoissa käsissä. Meiltä löytyy myös yhteistyökumppaneita, joilla on vuosien kokemus asennuksista.

Tavoitteena urakoiden kokonaistaloudellisuus

Tähtäämme ehdotuksillamme aina kokonaistaloudelliseen ratkaisuun. Tämä tarkoittaa työmaaprosessin parantumista, kun valittu toimintamalli on alusta lähtien se paras. Silloin nopeutetaan sekä läpimenoaikaa että saadaan säästöä kokonaiskustannuksissa.

Timo Hiitola toimii HauConilla kehitys- ja suunnittelupäällikkönä. Hän saa viikoittain kymmeniä kysymyksiä sekä omien tuotevastaavien kautta että suoraan suunnittelijoilta.

- Autamme kaikki suunnittelijoita heidän työssään. Itse teen laskelmia ja etsin vastauksia eri tuoteryhmiä koskeviin kohdekohtaisiin kysymyksiin. Kävin viimeksi tällä viikolla rakennesuunnittelijan pyynnöstä katsomassa raudoitusta työmaalla. Joskus suunnittelijalla voi olla haasteita liittyen vedeneristykseen. Me saamme heiltä raja-arvot, joiden sisällä ratkaisun pitää toimia. Teemme laskelmat ja annamme niiden pohjalta tarkemmat suositukset.

- Erityyppinen tapaus ovat Schöck-tuotteet parvekkeiden kiinnitykseen. Niiden kohdalla tulemme usein mukaan aivan alkuvaiheessa. Silloin tilaaja ja suunnittelija vasta laskevat urakan kustannuksia, eikä urakoitsijaakaan ole välttämättä vielä valittu. Teemme alustavat laskelmat kiinnitysosille annetuilla kuormilla. Tarkennamme niitä suunnittelijalta saaduilla lisätiedoilla, jonka jälkeen rakennesuunnittelija vielä tarkistaa laskelmat. Hän piirtää osat suunnitelmiin, jotka menevät eteenpäin elementtitehtaalle tai työmaalle.

Timo muistuttaa, että asennusten ohjeistus on olennainen osa kaikkea tuotetukea.

- Haluamme kehittää rakennusalan toimintamalleja ja tuoda markkinoille uusia ratkaisuja. Uusien tuotteiden kohdalla on erityisen tärkeää, että varmistamme myös asennusten onnistumisen.

HauCon-rakentaa

Palvelemme numerossa
0207 430 890