Tuoteinnovaatiot vähentävät hukkaa ja tuovat joustoa työmaille

Vuosi 2018 oli rakentamisen huippuvuosi ja viime vuodesta osattiin jo odottaa laskuvuotta. Sen saimmekin, mutta ei onneksi erityisen rajuna. Koronakriisin haitatkin jäivät pelättyä pienemmiksi. Kaiken kaikkiaan rakennusala näyttäisi selvinneen suhteellisen vähillä vaurioilla verrattuna esimerkiksi palvelusektoriin.

HauConissa 2020 poikkesi taloudellisessa mielessä ennustetusta ja liikevaihtomme laski jonkin verran. Kyse oli kuitenkin useamman tekijän yhteisvaikutuksesta, eikä vain koronasta aiheutuvista hidasteista. Viimeksi mainituista eniten ongelmia aiheuttivat rekkaliikenteen sulut keskisessä Euroopassa sekä muutamien tehtaiden seisokit, jotka heikensivät tuotteiden saatavuutta hetkellisesti.

Omalla tavallaan poikkeusvuosi oli hyväksikin. Se pakotti myös arvioimaan omaa toimintaamme ja prosessejamme. Olemme löytäneet uusia tuotteita ja valmistajia portfolioomme. Haluamme varmistaa, että saatavuuden suhteen ei tule jatkossa mitään ongelmia, vaikka toimitukset joskus hidastuisivat yllättäen.

Olemme myös kysyneet ja saaneet palautetta rakennussuunnittelijoilta, jotka ovat meille keskeisiä yhteistyökumppaneita. Tavoitteemme on, että ratkaisuvaihtoehdot hyvin tunteva tuotevastaava tuo aina jo suunnittelun alkuvaiheessa erilaiset toteutusvaihtoehdot vertailtavaksi ja helpottaa suunnittelijoiden työtä.

Björn Lindgren

Lean-filosofiasta tuttuja hyötyjä uusilla tuotteilla

Olen pohtinut työmaaprosessien kehitystä aika kirjaimellisesti jo opiskeluajoista lähtien. Ja osittain siitä HauConin tarinakin on saanut alkunsa eli halusta kehittää toimintamalleja ja löytää markkinoiden parhaita uusia ratkaisuja. Niitä ovat tuotteet, jotka ovat laadukkaita ja samaan aikaan nopeuttavat läpimenoaikoja, mikä tuo kokonaissäästöjä.

Olemme alkuvuoden aikana nostaneet omissa kanavissamme esiin kolme tärkeää tuoteryhmää: parvekeripustuksen (Schöck/iQlick), vesieristeet (Polyfleece) sekä teolliset muotit (Recostal). Kaikkien kohdalla tuotteen omia teknisiä ominaisuuksia on jälleen parannettu. Näissä kaikissa kolmessa yhdistyvät myös Leanista tutut hyödyt. Käytännössä tämä tarkoittaa työmaaprosessin parantumista, kun vähennetään hukkaa, nopeutetaan läpimenoaikaa sekä luodaan enemmän joustavuutta työtapoihin.

Kun urakoiden kokonaishintaa lasketaan, jokainen työmaapäivä maksaa. Nykyään on tavallista, että rakentajat käyttävät eri työvaiheissa useita aliurakoitsijoita. Tämä voi näennäisesti tuoda yksittäin hinnoiteltuna säästöjä, mutta tehottomuus todistetusti lisääntyy. Kun työvaiheita tekevät eri porukat ja rajapintoja on monta, palapeliä on vaikeaa koota ihanneaikataulussa.

Pahimmillaan edellä mainittu tarkoittaa sitä, että meiltä täsmäaikataululla tilattu kuorma lähetetään takaisin purkamatta, koska esimerkiksi perinteisellä mallilla tehtävän vesieristyksen tekijät ovat vielä toisaalla töissä ja seuraava vaihe viivästyy. Prosessin toimivuuden vuoksi olisi työmaan näkökulmasta järkevämpää tehdä tiettyjä asioita itse. Ja juuri tähän haasteeseen vastaavat sekä Polyfleece-vesieristeet että Recostal-peltimuotit. Ne ovat nopeita ja helppoja jokaisen rakennusalan ammattilaisen asentaa.

Lanseerauksia tulossa

Olemme tuomassa Suomen markkinoille useamman uuden tuotteen, jotka haluaisimme lanseerata vielä tämän vuoden aikana. Joudumme kuitenkin odottamaan, sillä tarvitsemme niihin liittyviä spesifisiä lisälaskelmia rakennesuunnitelmia varten. Pelkät EU-tason hyväksynnät eivät riitä ja viimeaikainen hitaus pyydetyn dokumentaation toimituksissa liittynee yleiseen tilanteeseen.

Vielä on aikaista ennakoida loppuvuotta, mutta tiettyä helpotusta tässä voi jo tuntea. Rokotukset rullaavat ja on toiveita, että yleinen tilanne normalisoituu lähikuukausien aikana. Viime vuonna tähän aikaan oli nähtävissä, että rakennuttajat siirsivät aloittamispäätöksiä, kun ilmassa oli yleistä epävarmuutta. Nyt aloitusten määrä on lupaavassa kasvussa ja ensimmäisen neljänneksen jälkeen tilanne näyttää hyvältä.

Björn Lindgren

Mielelläni vaihdan ajatuksia muun muassa prosessikehitykseen liittyen. Ota yhteyttä 050 552 1455 tai bl@haucon.fi 

Palvelemme numerossa
0207 430 890