Käytetään valuverhoiluun kun betonipinnalta edellytetään korkeampaa laatua ja tiiveyt-tä, esim. sillat, tunnelit, lokasäiliöt, juomavesialtaat jne.

Palvelemme numerossa
0207 430 890